Skip links

Privacybeleid van EBYTEZ

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 26 april 2024
Ingangsdatum 26 april 2024
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van EBYTEZ, Zijlstraat 9, Noord-Brabant 4811RZ, Nederland (de), e-mail: info@ebytez.nl , telefoon: 0762305011 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website (https://ebytez.nl) gebruikt. (de dienst"). Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene Beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN:
We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:
Marketing-/promotiegetuigenissen
Afdwingen van algemene voorwaarden
Ondersteuning
Gericht adverteren
Sitebescherming

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken nadat wij uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te doen.

UW RECHTEN:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of op het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, om de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen deze te delen (port ) uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@ebytez.nl . Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

COOKIES ENZ.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

VEILIGHEID:
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

DATA BEVEILIGING:
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze Klachtenfunctionaris op EBYTEZ, Zijlstraat 9, e-mail: info@ebytez.nl . Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bekijken
Slepen